La seguretat dels nostres comensals i de les nostres professionals és el més important. És per aquest motiu que per aquest curs 2020-2021 hem definit un seguit de protocols de seguretat i higiene als diferents espais que s’utilitzen durant el servei de menjador:

A la cuina

 • Ús obligatori de mascareta.
 • Rentat freqüent de mans abans de manipular aliments i sempre que sigui necessari mentre els manipulem.
 • Roba d’ús exclusiu per a la feina, inclòs el casquet que evita la caiguda de cabells o suor al menjar.
 • No es permetrà l’entrada a la cuina a cap persona aliena al servei.
 • Neteja i desinfecció de les instal·lacions, equips i superfícies després de cada servei, sense oblidar-se dels panys de les portes i neveres i en general, de qualsevol superfície que hagi pogut tocar-se amb les mans.
 • Neteja dels utensilis emprats per la manipulació dels aliments al rentaplats (a almenys 60º).
 • Neteja i desinfecció d’aliments crus.
 • Els proveïdors hauran d’accedir a la cuina per la porta principal de l’escola. Ho faran dins de l’horari establert pel centre per tal de no coincidir amb les entrades i sortides dels infants. Hauran de portar mascareta i procedir al rentat de mans i peus abans d’entrar. Deixaran els productes en una taula a la cuina habilitada per aquesta funció.

Durant l'àpat

 • Els infants dinen a la seva classe i amb la seva mestra.
 • Els infants es netejaran les mans abans i després de cada àpat.
 • Plats, gots, tovallons i coberts individuals per a cada infant. El material comú (setrilleres, aigua i pa) serà servit per la mestra.
 • Seran les mestres les encarregades de recollir el dinar a la cuina.